Kiwi/Kiwi (KIWI)

NameKiwi/Kiwi
ICAOKIWI
ManufacturerVALENTIN
DescriptionLandplane
EnginePiston
Engine count1

No flights of this aircraft type exist in this database.