DA-2 (DA2)

NameDA-2
ICAODA2
ManufacturerDAVIS
DescriptionLandplane
EnginePiston
Engine count1
Statistics

The table below shows the detailed information of all flights from DA-2 (DA2).

Ident Aircraft Coming fromFrom Going toTo Pilot namePilotDate
NA - DA2 - Cayman Airways CAY216 DAVIS DA-2 DA2 Cayman Barac, Cayman Islands (MWCB) MWCB
92::5
161 km
Georgetown, Cayman Islands (MWCR) MWCR 519715 (519715) 519715 (519715) Sun, 21 Apr 2019 10:06:32 +0000 21/4/2019 10:06 am
NA - DA2 - Not Available Not Available PTDIB DAVIS DA-2 DA2 Florianopolis, Brazil (SBFL) SBFL
19::10
1 km
Navegantes, Brazil (SBNF) SBNF
88 km
540549 (540549) 540549 (540549) Wed, 03 Apr 2019 19:00:45 +0000 3/4/2019 7:00 pm
NA - DA2 - Not Available Not Available PTDIB DAVIS DA-2 DA2 Torres, Brazil (SBTR) SBTR
16::50
86 km
Criciuma, Brazil (SBCM) SBCM 540549 (540549) 540549 (540549) Wed, 03 Apr 2019 17:23:20 +0000 3/4/2019 5:23 pm
NA - DA2 - Not Available Not Available IPENN DAVIS DA-2 DA2 Nuernberg, Germany (EDDN) EDDN
23::17
1 km
Nuernberg, Germany (EDDN) EDDN
1 km
607296 (607296) 607296 (607296) Thu, 28 Mar 2019 23:12:03 +0000 28/3/2019 11:12 pm
NA - DA2 - Not Available Not Available IPENN DAVIS DA-2 DA2 Nuernberg, Germany (EDDN) EDDN
23::05
1 km
Nuernberg, Germany (EDDN) EDDN
1 km
607296 (607296) 607296 (607296) Thu, 28 Mar 2019 22:59:19 +0000 28/3/2019 10:59 pm
NA - DA2 - Not Available Not Available IPENN DAVIS DA-2 DA2 Faro, Portugal (LPFR) LPFR
22::45
Faro, Portugal (LPFR) LPFR 607296 (607296) 607296 (607296) Thu, 28 Mar 2019 22:40:00 +0000 28/3/2019 10:40 pm
NA - DA2 - Not Available Not Available IPENN DAVIS DA-2 DA2 Rome, Italy (LIRU) LIRU
18::11
1 km
Perugia, Italy (LIRZ) LIRZ
127 km
607296 (607296) 607296 (607296) Thu, 28 Mar 2019 18:04:48 +0000 28/3/2019 6:04 pm
NA - DA2 - Not Available Not Available IDADK DAVIS DA-2 DA2 Rome, Italy (LIRU) LIRU
18::08
1 km
Rome, Italy (LIRU) LIRU
1 km
476401 (476401) 476401 (476401) Thu, 28 Mar 2019 18:04:48 +0000 28/3/2019 6:04 pm
NA - DA2 - Not Available Not Available IDADK DAVIS DA-2 DA2 Rome, Italy (LIRU) LIRU
17::19
Perugia, Italy (LIRZ) LIRZ 476401 (476401) 476401 (476401) Thu, 28 Mar 2019 17:32:04 +0000 28/3/2019 5:32 pm
NA - DA2 - Not Available Not Available IDADK DAVIS DA-2 DA2 Rome, Italy (LIRU) LIRU
17::19
1 km
Perugia, Italy (LIRZ) LIRZ
127 km
476401 (476401) 476401 (476401) Thu, 28 Mar 2019 17:16:51 +0000 28/3/2019 5:16 pm
NA - DA2 - Not Available Not Available IDADK DAVIS DA-2 DA2 Rome, Italy (LIRU) LIRU
17::07
1 km
Rome, Italy (LIRU) LIRU
1 km
476401 (476401) 476401 (476401) Wed, 27 Mar 2019 17:13:39 +0000 27/3/2019 5:13 pm
NA - DA2 - Vueling VLG929 DAVIS DA-2 DA2 Rome, Italy (LIRU) LIRU
17::07
1 km
Rome, Italy (LIRU) LIRU
1 km
476401 (476401) 476401 (476401) Wed, 27 Mar 2019 17:04:52 +0000 27/3/2019 5:04 pm
NA - DA2 - Not Available Not Available ECELD DAVIS DA-2 DA2 Tenerife, Spain (GCXO) GCXO
16::01
1 km
Tenerife, Spain (GCXO) GCXO
1 km
346216 (346216) 346216 (346216) Sun, 24 Mar 2019 15:59:52 +0000 24/3/2019 3:59 pm
NA - DA2 - Not Available Not Available FHLRA DAVIS DA-2 DA2 , France (LFBH) LFBH
13::3
Poitiers, France (LFBI) LFBI
124 km
586052 (586052) 586052 (586052) Sun, 24 Mar 2019 12:38:47 +0000 24/3/2019 12:38 pm